Praktisch

Trauma & PTSS Praktisch

Richtlijn ‘Bevallingsgerelateerde PTSS’
Op 2019 is de landelijk multidisciplinaire richtlijn ‘Bevallingsgerelateerde PTSS en PTSS klachten’ gepubliceerd. Deze richtlijn is een samenwerking van de beroepsverenigingen van gynaecologen (NVOG), verloskundigen (KNOV), psychologen (NIP) en psychiaters (NVvP), met medewerking van de Stichting Bevallingstrauma en de HELLP stichting.

Naast veel achtergrondinformatie bevat de richtlijn aanbevelingen over preventie, behandeling en organisatie van zorg.
Factsheet EMDR bij
Bevallingsgerelateerde PTSS(-klachten)
De Vereniging EMDR Nederland (VEN) heeft in 2021 de ‘Factsheet EMDR bij Bevallingsgerelateerde PTSS(-klachten)’ gepubliceerd. Een handig overzicht voor verwijzers zoals huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Screenen op PTSS
Bij vermoeden op PTSS (-klachten) kan gebruik gemaakt worden van gevalideerde screeningsvragenlijsten.

Er wordt gevraagd naar de symptomen van PTSS zoals gedefinieerd in de DSM-5. De vragenlijsten zijn niet bedoeld om de diagnose PTSS te stellen, maar ter inventarisatie van symptomen/klachten. Hiervoor dient verwezen te worden naar een bevoegd en bekwaam professional, zoals de huisarts of een psycholoog.
BRAINS
Een internationaal in de geboortezorg frequent gebruikte methode om adviezen m.b.t. interventies en behandelingen te bespreken is de zogenoemde BRAINS-methode, ontwikkeld door de International Childbirth Association. De methode is primair bedoeld voor patiënten ter ondersteuning van het gesprek met hun zorgverlener, maar kan uiteraard ook door zorgverleners zelf worden gebruikt om opties te bespreken.

Het acroniem staat voor:
B – Bedoeling Wat zijn de voordelen? Wat hopen we te bereiken? Of te voorkomen?
R – Risico’s Wat zijn de risico’s / bijwerkingen / gevolgen / bijkomende interventies? Hoe groot zijn die risico’s?
A – Alternatieven Wat zijn alternatieven?
I – Intuïtie Wat zegt mijn intuïtie? Wat zou ik graag willen?
N – Niets Wat gebeurt er bij niets doen of afwachten? Wat is de volgende stap? Een beslissing nemen, is er tijd nodig om na te denken en/of te overleggen, is er nog meer informatie nodig?
S – Stilstaan Zijn er nog vragen / onduidelijkheden? Is er tijd voor nadenken of overleg? We hebben een super mooie BRAINS-poster gemaakt om op te hangen!

Blijf op de hoogte

Meld je aan en blijf op de hoogte van het aanbod van Beval Beter en het laatste nieuws rondom bevallingsgerelateerde PTSS en trauma.

Nieuwsbrief voor zorgverleners

Nieuwsbrief voor (aanstaande) ouders

© 2022 Beval Beter